Principio s.r.o.

Sídlo společnosti:

Mírova 212/15, Černovice 
618 00 Brno

IČO: 076 00 330

Bankovní spojení: 100987770/2250
IBAN: CZ08 2250 0000 0001 0098 7770
BIC: 
CTASCZ22

ID Datové schránky: 
xw8nkv5

Společnost Principio s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 109054